przegrody dźwiękochłonne okazje

zabezpieczania pochodzącym od szos lub z pomp dzięki ekrany akustyczne.

ekrany akustyczne Ekrany akustyczne, dźwiękoszczelne ogrodzenia i nie tylko Ekrany akustyczne (panele dźwiękochłonne) znajdują zastosowanie w wielu miejscach budynku – od wejść po biura. Ale nie są wystarczająco skuteczne, gdy są używane na otwartej przestrzeni. Zapotrzebowanie na panele dźwiękochłonne można zredukować, umieszczając je wewnątrz budynku i zapewniając akustyczne panele kontrolne na zewnątrz. Wymagania dotyczące izolacji […]

Learn More